Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Történetünk
• Pályázatok
• Jó tudni!
• Munkatársak
• Hasznos információk

Dokumentumok


Első szakértői vélemény iránti kérelem.doc

orvosi vizsg_ kérelemhez 2013_11_12.pdf

Felülvizsgálat kérelem - óvodás

Felülvizsgálati kérelem - iskolás

Szervezeti és működési szabályzat

 
Fotógaléria

• Munkatársak
• Összes galéria »

Történetünk


'- abban a meggyőződésben, hogy a családnak a társadalom alapvető egységeként és valamennyi tagja fejlődésének és jólétének természetes környezeteként meg kell kapnia azt a védelmet és támogatást, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a közösségben szerepét maradéktalanul betölthesse,
- felismerve, hogy a gyermek személyiségének harmonikus kibontakozásához szükséges, hogy családi környezetben, boldog, szeretetteljes és megértő légkörben nőjön fel,
- tekintetbe véve, hogy a gyermeknek teljes mértékben felkészültnek kell lennie önálló élet vitelére a társadalomban, valamint, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett eszmények, különösen a béke, az emberi méltóság, a türelmesség, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás szellemében szükséges nevelni,'
(ENSZ alapokmány gyermekek jogairól.)


A pedagógiai szakszolgálatok kialakulása, története Szekszárdon

Előzmények

A pedagógiai szakszolgálat alapintézményei Magyarországon az 1970-es évekre kialakultak. A logopédiai és gyógytestnevelési ellátás - szűk kapacitással - de működött. A nevelési tanácsadás a gyermek-ideggondozói hálózati ellátásról a hatvanas években levált, önálló nevelési tanácsadók jöttek létre először a fővárosban, majd rendelet alapján a megyeszékhelyeken.

1. 1978-ban jött létre a Tolna Megyei Nevelési Tanácsadó, önálló intézményként, helyileg a Gyermek és Ifjúságvédő Intézet épületében. Nem volt igazán szerencsés az elhelyezés, egyrészt,

mert a város határán kívül volt megtalálható, másrészt a közgondolkodás a nevelési tanácsadó klientúráját nagyon rövid idő alatt összemosta GYIVI által ellátott gyermekekével. Ennek megfelelően indokolatlanul sokat kellett a nevelési tanácsadó munkatársainak küzdeni azért, hogy önálló feladatkörüket, klientúrájukat megismertessék és elfogadtassák a családokkal és az iskolákkal, óvodákkal.
Öt fő munkatárssal indult meg a munka, gyógypedagógus, családgondozó, pszichológus tartozott a teambe.
Alapfeladata az egész megyére kiterjedő iskolaérettségi vizsgálatok megszervezése, a csoportos szűrővizsgálat és az egyéni iskolaérettségi vizsgálatok lebonyolítása. A munkatársak folyamatosan járták a megye egész területét, az óvodákkal megismertették a nevelési tanácsadók feladatkörét, iskolákba, gyámhivatali intézményekbe jele

ntkeztek be, hatalmas erőfeszítéssel igyekeztek a nevelési tanácsadás célját, preventív feladatkörét, mentálhigiénés funkcióit bemutatni, elfogadtatni.

2. 1982-ben a Tolna Megyei Nevelési Tanácsadó beintegrálódott a Megyei Pedagógiai Intézetbe. A Pedagógiai Intézet épületében kapott új helyet, a Bezerédj utcában. A nevelési tanácsadó mellett az intézményben működött pályaválasztási tanácsadás is, és az un. Áthelyező Bizottság is (a szakértői Bizottság elődje). A pedagógiai intézetben valódi szakmai közeg jött létre, az egyes szakszolgálati területek találkoztak. Ekkor valósult meg a logopédiai hálózattal való szakmai együttműködés is.
A nevelési tanácsadás továbbra is

az egész megyére kiterjedt, az igények nagymértékben megnövekedte, az egész megye ellátása Szekszárdról egyre nehezebben volt megvalósítható.

3. 1987. január 1-től a megyei nevelési tanácsadó megszűnt, jogutódja a Szekszárd Városi Nevelési Tanácsadó lett. A Szekszárdi Nevelési Tanácsadó biztosította a szekszárdi járás mentálhigiénés ellátását. Sajnos, az intézménynek el kellett költöznie a Pedagógiai Intézet épületéből, s több évig tartó költözködés vette kezdetét, s nem mindig méltányos

körülmények között végezték a nevelési tanácsadó munkatársai áldozatos munkájukat. A személyzeti létszám alacsony volt, a későbbiekben - a közoktatási törvény 1992-es bevezetésével - azonban folyamatosan bővült. A tárgyi felszerelés nagyon szegényes volt, s szintén az 1992-es törvényt követően kezdődött meg a feltöltés. Az intézmények, családok megismerték a nevelési tanácsadó helyét, szerepét, a pszichológiai-gyógypedagógiai ellátás szükségességét, módszereit. Iskolák, óvodák folyamatosan kérték vizsgálatainkat, beavatkozásainkat. Számunkra különösen nagy szakmai siker volt, hogy az intézményi beutalással és a szolgáltatást önként igénybevevő családok nagyjából azonos létszámmal keresték meg intézményünket.

4. 2005-ben a kistérségi társulások kialakulásával létrejött a nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás és a korai fejlesztés egységes szakszolgálattá szervezése. A kistérségi társulás támogatásával az intézmény végre méltó körülmények közé került, személyi és anyagi ellátottsága kezdett az elvárható szint felé közelíteni.

A nevelési tanácsadás és a logopédiai ellátás szakmai egységet alkotott, a szakembereket centrálta, a feladatellátást hatékonyabbá tette.

A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézményének jelenlegi állapota

A köznevelésről szóló törvény rendelkezik a megyei pedagógiai szakszolgálatok létrehozásáról. 2013. január elsejével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a megye valamennyi szakszolgálatát átvette. Ezzel az eljárással Tolna megye pedagógiai szakszolgálatai egységes intézményt alkottak. Ezzel kialakíthatóvá vált az egész megyére vonatkozóan az egységes munkamódszer, feladatellátás, eljárás rend, azzal együtt, hogy a szakemberek szakmai szabadását az intézmény biztosítja.

A szekszárdi tagintézmény magasan képzett, sokoldalú és sokféle, gyakran unikális speciális szakismeretekkel rendelkező munkatársai a törvényi előírásokat messzemenően figyelembe véve, nagy szakmai hivatástudattal és szakmai lelkiismerettel végzik feladatukat.

A Szekszárdi tagintézmény: a szekszárdi és a tolnai járást látja el az alábbi szakszolgálati területeken:

1. Szakértői bizottsági tevékenység
2. Nevelési tanácsadás

3. Logopédiai ellátás
4. Korai fejlesztés
5. Konduktív ellátás
6. Gyógytestnevelés
7. Kiemelten tehetséges gyermekek/tanulók gondozása
8. Iskolapszichológiai koordináció


A szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás ellátása Szekszárd, Kinizsi utca 1. szám alatt történik, a logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés a terület oktatási intézményeiben, helyszínen valósul meg.OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign