Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási

Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Történetünk
• Munkatársak
• Fogadási idő, nyitvatartás
• Hírek, újdonságok
• Programjaink
• Álláshirdetések
• Fejlesztések, terápiák
• Szakértői bizottsági tevékenység
• Pályázatok
• Felnőtt vizsgálatok
• Tankötelezettség, iskolakezdés
• Családbarát intézmény
• Jó tudni!
• Segítő intézmények

Dokumentumok

 

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM .pdf

5 éves státuszlap.pdf

Közzétételi lista

Felnőtt vizsgálati kérelem

Tehetséggondozás igényléseFotógaléria

• Mindennapjaink
• Összes galéria »

Bemutatkozás

Az intézmény szervezeti felépítése

Az intézmény fenntartója a Szekszárdi Tankerületi Központ.


A szekszárdi szakszolgálat a megyei intézmény részeként, Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye néven működik (a bonyhádi, dombóvári, paksi, tamási és székhelyintézmény mellett).


Az intézményben gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, pszichopedagógus, szurdopedagógus, konduktor képzettségű munkatársak dolgoznak együtt. A főállású munkatársak rendszeresen team-megbeszélésen vesznek részt.


Az intézmény területi lefedettsége - Tolna vármegye


Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat működési körzete

Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézményének

működési körzete

Alsónána · Alsónyék · Báta · Bátaszék · Bogyiszló . Decs ·Fadd . Fácánkert . Harc · Kistormás · Kölesd · Medina · Őcsény · Pörböly · Sárpilis · Sióagárd · Szálka · Szedres · Szekszárd · Tolna · Várdomb


Intézményünk ellátandó alaptevékenységei, feladatai


Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás:

Feladata a komplex kora gyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tanácsadás, a kognitív, a szociális, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

Szakértői bizottsági tevékenység:

Feladata a gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata, szakértői vélemény elkészítése és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése.
A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet részletesen leírja a tankerületi szakértői bizottsági tevékenység feladatait, valamint ellátási körzetét.
Intézményünk egyrészt tankerületi szakértői bizottsági tevékenységet lát el, feladatai a következők:

  • a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése
  • a korai fejlesztésre való jogosultság megállapítása vagy kizárása, és - ha a szükséges kiegészítő vizsgálat sajátos nevelési igényt nem állapított meg - az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése
  • a tankötelezettség teljesítésének hat éves kor előtti megkezdésével vagy a tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos hatósági eljárásban a szakértői bizottságot szakértőként kirendelheti az Oktatási Hivatal

Ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.

Nevelési tanácsadás:

A nevelési tanácsadás feladatai:

  • A nyilvántartásba vételt követően a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek, a tanuló adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása.
  • Segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja. Ennek keretében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, támogatja a család nevelő, a pedagógus nevelő és oktató munkáját, szükség esetén segíti a nevelési-oktatási intézmények és a család kapcsolattartását.

  • Pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végzése és szakértői vélemény készítése a szülő, illetve jogszabályban meghatározott esetben a gyámügyi, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmény kérésére.

  • Prevenciós tevékenység keretében együttműködés a védőnői és gyermekorvosi hálózattal, a gyermek korai fejlődési időszakában teljes körű családi mentálhigiénés intervenció biztosítása, valamint az óvodai nevelésben részesülő, negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából - a szülő előzetes hozzájárulásával - szűrés végzése.

  • Komplex pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás keretében folyamatdiagnosztikai célú vizsgálatot, valamint gondozást végez, terápiás ellátást, korrektív megsegítést nyújt a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a nevelési tanácsadás keretében fejlesztésben részesülő gyermekek, tanulók számára, továbbá tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére. A gyermek, a tanuló fejlesztése során az állapotára irányuló változásokat a folyamatdiagnosztika során értékeli.

Logopédiai ellátás

Feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

A logopédiai ellátás keretében el kell végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. A szűrés eredménye alapján szükség szerint el kell végezni a gyermek további logopédiai vizsgálatát, illetve kezdeményezni kell további gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatokat.

A részletes logopédiai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha a szűrés és a logopédiai vizsgálat eredményei alapján erre szükség van.

Konduktív pedagógiai ellátás:

Feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

Gyógytestnevelés:

Feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása:

• korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori megjelenését figyelembe kell venni
• a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás
• önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges gyermekek részére
• tanácsadás, támogatás a szülőnek
• konzultáció a pedagógus részére
• közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése
• speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása
• a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás feladatát ellátó pszichológus szakmai kapcsolatot tart a feladatellátási körzetében működő tehetségfejlesztő programok vezetőivel és az iskolapszichológussal, óvodapszichológussal
• javaslatot tesz a tanuló számára a tehetségprogramba történő bekapcsolódásra
• kimeneti mérések elvégzése
• tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása, melyet a tehetséggondozó koordinátor lát el

Iskolapszichológiai és óvodapszichológiai ellátás

Feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a megyei nevelési-oktatási, illetve szakképző intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

Konzultációs, szupervíziós lehetőség biztosítása pedagógusok számára, esetmegbeszélések a partnerintézményekkel. Intézmények felkérésére előadások, nevelőtestületi értekezletek megtartása különböző témakörökben. Szülői értekezleteken, osztályfőnöki és fogadóórákon való részvétel.

Főiskolai/egyetemi gyakorlati telephely
Intézményünk évek óta egyetemi/főiskolai gyakorlati telephelyként is működik, évenként átlagban 3-4 hallgató gyakorlati képzését vállaljuk.


OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign