Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási

Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Történetünk
• Munkatársak
• Fogadási idő, nyitvatartás
• Hírek, újdonságok
• Programjaink
• Álláshirdetések
• Fejlesztések, terápiák
• Szakértői bizottsági tevékenység
• Pályázatok
• Felnőtt vizsgálatok
• Tankötelezettség, iskolakezdés
• Családbarát intézmény
• Jó tudni!
• Segítő intézmények

Dokumentumok

 

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM .pdf

5 éves státuszlap.pdf

Közzétételi lista

Felnőtt vizsgálati kérelem

Tehetséggondozás igényléseFotógaléria

• Mindennapjaink
• Összes galéria »

Fejlesztések, terápiák

Nevelési tanácsadás

• Gyógypedagógiai fejlesztés

Asztalosné Marosi Marianna
Gyógypedagógus, óvónő

40 éve dolgozom a köznevelésben, először óvónőként, majd gyógypedagógusként, jelenleg a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézményében. Autizmussal élő gyermekekkel és családjaikkal hosszú ideje, több mint 20 éve foglalkozom. A korai intervenció mellett az óvodás- és iskoláskorú gyermekek ellátásában veszek részt. Munkám során fontosnak tartom a komplexitást, ami a családok segítésében és a köznevelési intézményekkel történő együttműködésben is megnyilvánul.


Dr. Balásné Gáspár Csilla
Gyógypedagógus, óvónő, tanító

Pedagógus pályám óvónőképzővel indult, majd tanítóképző főiskola elvégzését követően tanítóként dolgoztam. Differenciált nevelő pedagógus szakvizsgám után fejlesztő pedagógusként általános iskolában segítettem a BTMN-es gyerekek fejlődését, majd a gyógypedagógiai tanulmányaim után a jelenlegi Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat aktív tagja lettem. Diagnosztizálás mellett, egyéni képességfejlesztést, egyénre szabott tanulási technikák elsajátítását, és csoportos mozgásfejlesztést is végzek.


Guld Erika
Gyógypedagógus, pszichopedagógus, óvodapedagógus

A nevelési tanácsadás keretében óvodás és általános iskolás gyermekek, tanulók fejlesztését főleg egyéni foglalkozásokon valósítom meg. Terápiás munkámban kamatoztathatom több éves tapasztalataimat, melyet az óvodás, általános iskolás, valamint a középiskolás korosztály körében szereztem a gyógypedagógiai rehabilitáció és a fejlesztőpedagógiai ellátás területén. Így a tanulók egyéni, életkori sajátosságainak, személyiségének, aktuális képességszintjének megfelelő foglalkozásokat tartok. Az iskolás korosztály körében elsősorban az olvasás, írás-helyesírás fejlesztésében tudom segíteni a tanulókat. Az óvodásokat az iskolára való felkészítésben segítem. Az egyéni fejlesztés során mindig fontos célom, hogy a gyermek önmagához képest a fejlődésében előbbre jusson, ezért a fejlesztés mindig a gyermek egyéni fejlődési ritmusához, fejlettségi szintjéhez igazodik. Ehhez igyekszem elfogadó, támogató, biztonságot nyújtó légkört teremteni.

Kozma Mária
Gyógypedagógus

Elsősorban alsó tagozatos tanulók fejlesztésében vagyok kompetens, akiknek olvasás - helyesírás/írás tantárgyakban vannak nehezítettségeik. Emellett a matematika tantárgy tanulásában tapasztalt nehézségekben is hatékony segítséget igyekszem nyújtani. Lassú, vagy éppen gyors, kapkodó munkatempóval és/vagy figyelemzavarral küzdő tanulók fejlesztését is vállalom. Módszereim változatosak, a fejlesztő órákat igyekszem nem tanórai jellegűvé tenni annak érdekében, hogy sikerélményt és megfelelő tanulási motivációt biztosítsak a gyerekeknek.

Sándor-Csobod Boglárka
Gyógypedagógus

Gyógypedagógusként tanulásban akadályozott pedagógiája szakirányon végeztem a főiskolán. Emellett elvégeztem a diszkalkulia vizsgálatának és terápiájának tanfolyamát. Szívesen vállalom a gyermekek fejlesztését, ha matematika, helyesírás területén vannak nehezítettségeik. Ezenkívül az iskolai beváláshoz szükséges képességek komplex fejlesztését, megfelelő tanulási technikák elsajátítását is végzem. Fontosnak tartom a munkám során a szülőkkel folytatott folyamatos konzultációt, esetenként más kollégák bevonását.

• Pszichológiai tanácsadás, terápia

Monos-Babinszki Dalma
Pszichológus

Már az egyészen kicsi gyermekektől kezdve a szinte felnőtt serdülőkig dolgozom gyerekekkel. Szorongásos, indulatkezelési, beilleszkedési nehézségek esetén egyéni és csoportos keretek között is. A szülőkkel való együttműködést pedig minden esetben fontosnak tartom. Emellett részt veszek az autizmus diagnosztikájában és az autizmussal élő gyerekek szociális készségfejlesztésében. Dszit terapeutaként pedig csoportos és egyéni keretek között végzem a gyerekek mozgásfejlesztését, játékos, a gyerekek fantáziáját és önálló mozgását bátorító eszközökkel.

Dr. Péter Jánosné
Pszichológus

Elsősorban autizmusban érintett gyermekek részére tartok egyéni, valamint csoportos foglalkozásokat, továbbá szüleikkel folytatott rendszeres konzultáció is a megsegítés részét képezi. Ezen túlmenően serdülőkkel - leginkább szorongó serdülőkkel - is foglalkozom, szintén egyéni és csoportos keretek között.

Puskás Gyöngyi
Klinikai szakpszichológus

Nevelési tanácsadás keretében egyéni és csoportos terápiákat folytatok az alábbi problémák esetén:
- szorongó gyerekek terápiája
- válófélben lévő szülők gyermekeinek kísérése
- kamaszok támogatása a serdülőkori válság időszakában
- figyelemzavaros gyerekek viselkedésrendezése


Somogyvári Ildikó, PhD
Gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, integratív gyerekterapeuta

Pszichológusi diplomámat a Pécsi Tudományegyetemen szereztem, 2002-ben. 2000 óta dolgozom jelenlegi munkahelyemen, elsősorban nevelési tanácsadás területén. 2008-ban klinikai szakpszichológusi szakvizsgát tettem. 2011-ben pszichológia doktori fokozatot (PhD) szereztem szociálpszichológia területén. Részt vettem családterapeuta képzésen, illetve további párterápiás képzéseken. Ezeken kívül az Integratív Pszichoterápiás Egyesület integratív gyermekterapeuta képzését végeztem el, illetve a dinamikus szenzoros integrációs terápia (DSZIT) módszerét sajátítottam el. A fenti módszereken kívül a katathym imaginatív pszichoterápia (KIP) alkalmazásában képződtem.
Az alábbi nehézségekkel fordulhatnak hozzám:
- viselkedésproblémák, magatartásproblémák
- nevelési nehézségek
- szorongás
- hangulati problémák
- olyan testi tünetek, melyek mögött nincs fizikai betegség.

Vecsei Tünde
Klinikai gyermek szakpszichológus, gyógypedagógus, logopédus

Munkám során integrált szemléletben a humanisztikus, a dinamikusan orientált és rendszerszemléletű megközelítéseket alkalmazom. Az intézményi terápiás foglalkozások kapcsán az alábbi problémákkal fordulhatnak hozzám:
• Nevelési tanácsadás
• Viselkedés- és beilleszkedési zavarok
• Hangulatzavarok, önsértő magatartás
• Funkciózavarok
• Gyásztanácsadás, válás
• Önismeretfejlesztés
• Serdülőkori krízisek kezelése
• Gyermekbántalmazás áldozatainál traumafeldolgozás
• Tanulási nehézségekhez társuló pszichés tünetek
• Tehetségazonosítás
• Pályaválasztási tanácsadás


Korai fejlesztés


Bereziné Molnár Edit
Konduktor, gyógypedagógus

1990-ben végeztem a főiskolán, mint konduktor, majd 2008-ban gyógypedagógia (tanulásban akadályozottak szakon). Korai fejlesztés területén dolgozom, ahol 0-6 éves korosztály komplex korai fejlesztését végzem prevenciós, korrekciós, (re)habilitációs céllal egyaránt, egyéni- és kiscsoportos formában is. A foglalkozásokat játékba ágyazott fejlesztés jellemzi, mindig az egyén igényeihez, életkorához, állapotához igazodva.
A mozgásfejlesztés mellett egyaránt megjelenik a kognitív fejlesztés, kommunikáció- és beszédfejlesztés, érzelmi nevelés, szociális készségek fejlesztése. Fontosnak tartom a tanácsadás mellett a Szülők bevonását a fejlesztésbe ehhez kapcsolódóan pedig az otthoni megoldásmódok kialakítását. Részt veszek szakmaközi konzultációkban, továbbképzéseken (etetésterápia; augmentatív- és alternatív kommunikáció).

Lajos Erika
Egyetemi mesterfokozatot szerzett gyógypedagógus, DSZIT terapeuta

Szakszolgálatunknál korai fejlesztés és nevelési tanácsadás keretein belül komplex fejlesztésben részesítem a hozzánk járó gyermekeket, melybe beletartozik a nagymozgások fejlesztése, a vesztibuláris rendszer fejlesztése, egyensúlyfejlesztés, téri tájékozódás fejlesztése, testséma, finommotorika fejlesztése, kommunikáció, kognitív képességek, szociális képességek, készségek fejlesztése, valamint az önkiszolgáló tevékenységek kialakítása. Célom a hozzánk járó gyermekek megsegítése, fejlesztése és a szüleik támogatása. "Ha egy gyermek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk , ahogy ő tanulni tud." Ignacio Estrada

Mészáros Emília
Okleveles gyógypedagógus logopédia és hallássérültek pedagógiája szakirányon

A hallássérülés diagnosztizálásától az óvodai nevelés kezdetéig kísérem a gyermekeket és szüleiket a hangok birodalmába. Emellett nevelési tanácsadás keretén belül nyelvi késő gyermekek beszédindítását végzem.


Logopédiai ellátás:

Fodor Rita, Géczy Eszter, Kisdi Nóra, Mészáros Emília, Mészáros Dóra, Németh Klára, Péri Zsuzsanna, Stier Adél, Sütőné Ujváry Ágnes, Vámosi Zsófia Ágnes, Wenhardt Adrienn
Feladatunk a beszédindítás, beszédhibák javítása, a nyelvi-kommunikációs zavarok korrekciója, a dyslexia prevenciója, reedukációja. A logopédiai ellátás keretében elvégezzük a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd-és nyelvi fejlettségének szűrését, szükség szerinti vizsgálatát. A logopédiai alapvizsgálatokat követően tájékoztatjuk a szülőket a kapott eredményekről fogadóórák keretében és csoportos ellátásba vesszük. Csoportos terápiánk játékos formában zajlik, heti egy-két alkalommal, az életkori sajátosságokat szem előtt tartva. Fontos feladatunk a folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, pedagógusokkal, valamint a terápiába bevonandó más szakemberekkel. (Fül-orr-gége szakorvos, védőnő, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, pszichológus stb.)

Gyógytestnevelés:

Beda Tímea, Domonyai-Korsós Rita, Christián Anikó, Kiss Adrienn, Kriskó Krisztina, Zsigmond Éva
Hangsúlyt fektetünk az óvodás korúak preventív, játékos mozgásfejlesztésén túl a helyes testtartás kialakítására, légzéstechnika oktatására. Módszereink között szerepel a zenés, preventív gerincbarát vitamintorna, gyerekjóga elemek, Schroth terápiás elemek és a szenzomotoros fejlesztés. Az ellátásba kerülés szakembertől független. A gyógytestnevelési ellátásba került gyermekek, tanulók tornatermi foglalkozásokon túl heti 1 óra gyógyúszás foglalkozásokon vehetnek részt igény szerint.

OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign