Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási

Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Történetünk
• Munkatársak
• Fogadási idő, nyitvatartás
• Hírek, újdonságok
• Programjaink
• Álláshirdetések
• Fejlesztések, terápiák
• Szakértői bizottsági tevékenység
• Pályázatok
• Felnőtt vizsgálatok
• Tankötelezettség, iskolakezdés
• Családbarát intézmény
• Jó tudni!
• Segítő intézmények

Dokumentumok

 

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM .pdf

5 éves státuszlap.pdf

Közzétételi lista

Felnőtt vizsgálati kérelem

Tehetséggondozás igényléseFotógaléria

• Mindennapjaink
• Összes galéria »

Álláshirdetések

Álláshirdetés- tagintézmény-igazgató

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Igazgató (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól.

Főiskola/egyetemi szintű pszichológus, gyógypedagógus, konduktor vagy gyógytestnevelő tanár szakképzettség, továbbá pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá pszichológus megbízása esetén klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga, gyógypedagógus és gyógytestnevelő tanár esetében pedagógus- szakvizsga.

Az igazgató feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, a tagintézmény képviselete és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket és amely nem lehet ellentétes az intézményvezető hasonló programjával,
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
- a pályázó pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásra létesített pedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör feltüntetésével,)
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez) ,
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/160/HR/KOZINT/74-2/2023), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT-Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye igazgatói beosztására". A pályázatot kettő azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska
főosztályvezető nyújt, a +36 74/795-217 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szekszárd
Álláshirdető szervezet bemutatása: Munkavégzés helye: Tolna Vármegye, 7100 Szekszárd, Kinizsi utca 1.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet irányadó.


Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, tovább nem bontható, A Tevékenységi kör (ellátandó feladatok)mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásra létesített pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat

- büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.20. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: http://tmpsz.hu/2023.03.20., továbbá https://kk.gov.hu/szekszard/2023.03.20.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.20.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.AllasHirdetes_Igazgato(magasabb vezeto-TMPSZ-SzekszardiTagintezmenye.pdf

OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign