Székhely
Bonyhád
Dombóvár
Paks
Szekszárd
Tamási

Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézménye
KEZDŐLAP BEMUTATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRHETŐSÉGEK

Főmenü

• Történetünk
• Munkatársak
• Fogadási idő, nyitvatartás
• Hírek, újdonságok
• Programjaink
• Álláshirdetések
• Fejlesztések, terápiák
• Szakértői bizottsági tevékenység
• Pályázatok
• Felnőtt vizsgálatok
• Tankötelezettség, iskolakezdés
• Családbarát intézmény
• Jó tudni!
• Segítő intézmények

Dokumentumok

 

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM .pdf

5 éves státuszlap.pdf

Közzétételi lista

Felnőtt vizsgálati kérelem

Tehetséggondozás igényléseFotógaléria

• Mindennapjaink
• Összes galéria »

Álláshirdetés

Álláshirdetés főigazgató munkakör betöltésére


ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT
Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Főigazgató (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól.
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
- a pályázó pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus-munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör feltüntetésével),
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó szakmai önéletrajza,
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
- a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Szekszárdi Tankerületi Központ, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/160/HR/KOZINT/66-1/2023), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT-Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói

beosztására". A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.
A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Brunnerné dr. Fandák Piroska
főosztályvezető nyújt, a +36 74/795-217 telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Szekszárd
Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter Munkavégzés helye: Tolna Vármegye, 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 9-11.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet irányadó.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Egyetemi szintű, mesterfokozatú pszichológus szakképzettség és klinikai, pedagógiai, óvoda- és iskola-, neuropszichológiai vagy tanácsadó szakpszichológiai szakvizsga vagy egyetemi szintű, mesterfokozatú gyógypedagógus szakképzettség és pedagógus-szakvizsga.


Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú mesterképzés / osztatlan képzés (egyetemi), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- pedagógiai szakszolgálati feladat ellátására létesített pedagógus- munkakörben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat,

- büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.22. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://szekszard.tmpsz.hu/2023.02.20., továbbá https://kk.gov.hu/szekszard/2023.02.20.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.20.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

AllasHirdetes_Főigazgató (magasabb vezető) (1) - Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat(1).pdf

OLDALTÉRKÉP Copyright © 2013 ptpszk.hu. Minden jog fenntartva. • Weboldal fejlesztő: impressive.hu Kft. • Dizájn: TuckyDesign